Prehliadka továrne

Factory building

Budova továrne

injection-molding workshop 02

dielňa na vstrekovanie

mold fitting and  assembly01

montáž a montáž foriem

mold workshop01

dielňa na plesne

mold-EDM-machining

formovacie-EDM-obrábanie

R&D house

Dom pre výskum a vývoj